Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bình chọn:
4.2 trên 147 phiếu
Câu hỏi 1 trang 146 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 146 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 146 SGK Đại số và Giải tích 11. Một đoàn tàu chuyển động khởi hành từ một nhà ga...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 149 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 149 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 149 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số...

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 150 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 3 trang 150 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 150 SGK Đại số và Giải tích 11. Vẽ đồ thị của hàm số...

Xem chi tiết

Câu hỏi 5 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 5 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 5 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số...

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết phương trình đường thẳng...

Xem chi tiết

Câu hỏi 6 trang 153 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 6 trang 153 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 6 trang 153 SGK Đại số và Giải tích 11. Bằng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của các hàm số:...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 1 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 1 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm số gia của hàm số f(x) =

Xem chi tiết

Bài 2 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 2 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 2 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính ∆y và

Xem chi tiết

Bài 3 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 3 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 3 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính (bằng định nghĩa) đạo hàm của mỗi hàm số sau tại các điểm đã chỉ ra

Xem chi tiết

Bài 4 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 4 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 4 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng hàm số

Xem chi tiết

Bài 5 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 5 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 5 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong

Xem chi tiết

Bài 6 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 6 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 6 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết phương trình tiếp tuyến của đường hypebol

Xem chi tiết

Bài 7 trang 157 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 7 trang 157 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 7 trang 157 SGK Đại số và Giải tích 11. Một vật rơi tự do theo phương trình

Xem chi tiếtHỏi bài