Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bình chọn:
4.2 trên 175 phiếu
Lý thuyết định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

1. Định nghĩa

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 146 SGK Đại số và Giải tích 11

Một đoàn tàu chuyển động khởi hành từ một nhà ga...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 149 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho hàm số...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 150 SGK Đại số và Giải tích 11

Vẽ đồ thị của hàm số...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11

Viết phương trình đường thẳng...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho hàm số...

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 153 SGK Đại số và Giải tích 11

Bằng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của các hàm số:...

Xem lời giải

Bài 1 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11

Tìm số gia của hàm số f(x) =

Xem lời giải

Bài 2 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 2 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính ∆y và

Xem lời giải

Bài 3 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11

Tính (bằng định nghĩa) đạo hàm của mỗi hàm số sau tại các điểm đã chỉ ra

Xem lời giải

Bài 4 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11

Chứng minh rằng hàm số

Xem lời giải

Bài 5 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11

Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong

Xem lời giải

Bài 6 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11

Viết phương trình tiếp tuyến của đường hypebol

Xem lời giải

Bài 7 trang 157 SGK Đại số và Giải tích 11

Một vật rơi tự do theo phương trình

Xem lời giải