Ôn tập chương III - Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Bình chọn:
4.6 trên 101 phiếu
Câu 1 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 1 trang 120 SGK Hình học 11. Nhắc lại định nghĩa vecto trong không gian.

Xem lời giải

Câu 2 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 2 trang 120 SGK Hình học 11. Khi nào ba vecto đó đồng phẳng?

Xem lời giải

Câu 3 trang 120 SGK Hình học 11

Khi nào ta có thể kết luận a và b vuông góc với nhau?

Xem lời giải

Câu 4 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 4 trang 120 SGK Hình học 11. Muốn chứng minh đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng (α) thì người ta cần chứng minh a vuông góc với mọi đường thẳng của mặt phẳng α hay không?

Xem lời giải

Câu 5 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 5 trang 120 SGK Hình học 11. Hãy nhắc lại nội dung của định lí ba đường vuông góc

Xem lời giải

Câu 6 trang 120 SGK Hình học 11

Nhắc lại định nghĩa:

Xem lời giải

Câu 7 trang 120 SGK Hình học 11

Muốn chứng minh mặt phẳng (α) vuông góc với mặt phẳng (β) người ta thường làm như thế nào?

Xem lời giải

Câu 8 trang 120 SGK Hình học 11

Hãy nêu cách tính khoảng cách:

Xem lời giải

Câu 9 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 9 trang 120 SGK Hình học 11. Cho a và b là hai đường thẳng chéo nhau. Có thể tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng cách nào?

Xem lời giải

Câu 10 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 10 trang 120 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng tập hợp các điểm cách đều ba đỉnh của một tam giác ABC là đường vuông góc với mặt phẳng (ABC)...

Xem lời giải

Câu 1 trang 121 SGK Hình học 11

Giải bài 1 trang 121 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem lời giải

Câu 2 trang 121 SGK Hình học 11

Giải bài 2 trang 121 SGK Hình học 11. Trong các khẳng định sau đây, điều nào đúng?

Xem lời giải

Câu 3 trang 121 SGK Hình học 11

Giải bài 3 trang 121 SGK Hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh SA bằng a và vuông góc với mặt phẳng (ABCD).

Xem lời giải

Câu 4 trang 121 SGK Hình học 11

Giải bài 4 trang 121 SGK Hình học 11. Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và có góc BAD = 600.

Xem lời giải

Câu 5 trang 121 SGK Hình học 11

Giải bài 5 trang 121 SGK Hình học 11. Tứ diện ABCD có hai mặt ABC và ADC nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Tam giác ABC vuông tại A có AB = a, AC = b. Tam giác ADC vuông tại D có CD = a.

Xem lời giải

Câu 6 trang 122 SGK Hình học 11

Giải bài 6 trang 122 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a.

Xem lời giải

Câu 7 trang 122 SGK Hình học 11

Giải bài 7 trang 122 SGK Hình học 11. Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) và độ dài cạnh SC

Xem lời giải

Câu 1 trang 122 SGK Hình học 11

Giải bài 1 trang 122 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?

Xem lời giải

Câu 2 trang 122 SGK Hình học 11

Giải bài 2 trang 122 SGK Hình học 11. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:

Xem lời giải

Câu 3 trang 123 SGK Hình học 11

Giải bài 3 trang 123 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau, kết quả nào đúng?

Xem lời giải

Xem thêm