Bình chọn:
4.6 trên 146 phiếu
Bài  3 trang 113 SGK Hình học 11 Bài 3 trang 113 SGK Hình học 11

Giải bài 3 trang 113 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng

Xem chi tiết
Bài 4 trang 114 SGK Hình học 11 Bài 4 trang 114 SGK Hình học 11

Giải bài 4 trang 114 SGK Hình học 11. Cho hai mặt phẳng

Xem chi tiết
Bài 5 trang 114 sgk Hình học 11 Bài 5 trang 114 sgk Hình học 11

Giải bài 5 trang 114 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 114 sgk Hình học 11 Bài 6 trang 114 sgk Hình học 11

Giải bài 6 trang 114 SGK Hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình thoi cạnh a và có SA = SB = SC = a...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 114 sgk hình học 11 Bài 7 trang 114 sgk hình học 11

Giải bài 7 trang 114 SGK Hình học 11. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB = a, BC = b, CC' = c...

Xem chi tiết
Bài 8 trang 114 SGK Hình học 11 Bài 8 trang 114 SGK Hình học 11

Giải bài 8 trang 114 SGK Hình học 11. Tính độ dài đường chéo của một hình lập phương cạnh a.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 114 sgk Hình học 11 Bài 9 trang 114 sgk Hình học 11

Giải bài 9 trang 114 SGK Hình học 11. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC...

Xem chi tiết
Bài 10 trang 114 sgk Hình học 11 Bài 10 trang 114 sgk Hình học 11

Giải bài 10 trang 114 SGK Hình học 11. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a...

Xem chi tiết
Bài 11 trang 114 sgk Hình học 11 Bài 11 trang 114 sgk Hình học 11

Giải bài 11 trang 114 SGK Hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình thoi tâm I cạnh a...

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 115 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 115 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 115 SGK Hình học 11. Cho điểm O và đường thẳng a...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 115 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 115 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 115 SGK Hình học 11. Cho điểm O và mặt phẳng (α)....

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 116 SGK Hình học 11 Câu hỏi 5 trang 116 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 116 SGK Hình học 11. Cho tứ diện đều ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh BC và AD. Chứng minh rằng: MN ⊥ BC và MN ⊥ AD (h.3.42)...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 116 SGK Hình học 11 Câu hỏi 4 trang 116 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 116 SGK Hình học 11. Cho hai mặt phẳng (α) và (β)...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 116 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 116 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 115 SGK Hình học 11. Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (α)....

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 118 SGK Hình học 11 Câu hỏi 6 trang 118 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 6 trang 118 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là bé nhất ...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 119 sgk Hình học 11 Bài 1 trang 119 sgk Hình học 11

Giải bài 1 trang 119 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 119 sgk hình học 11 Bài 2 trang 119 sgk hình học 11

Giải bài 2 trang 119 SGK Hình học 11. Cho tứ diện S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi H, K lần lượt là trực tâm của tam giác ABC và SBC...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 119 sgk Hình học 11 Bài 3 trang 119 sgk Hình học 11

Giải bài 3 trang 119 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'cạnh a....

Xem chi tiết
Bài 4 trang 119 sgk Hình học 11 Bài 4 trang 119 sgk Hình học 11

Giải bài 4 trang 119 SGK Hình học 11. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB = a, BC= b, CC' = c...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 119 sgk Hình học 11 Bài 5 trang 119 sgk Hình học 11

Giải bài 5 trang 119 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay