CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM

Bình chọn:
4.5 trên 146 phiếu
Bài 5 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 5 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 5 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong

Xem chi tiết
Bài 6 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 6 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 6 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết phương trình tiếp tuyến của đường hypebol

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 157 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 157 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 157 SGK Đại số và Giải tích 11. Dùng định nghĩa tính đạo hàm của hàm số...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 157 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 7 trang 157 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 7 trang 157 SGK Đại số và Giải tích 11. Một vật rơi tự do theo phương trình

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 3 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11. Có thể trả lời ngay được không, nếu yêu cầu tính đạo hàm của hàm số....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh khẳng định trong nhận xét trên...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 4 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 4 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11. Áp dụng các công thức trong Định lí 3, hãy tính đạo hàm của các hàm số...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 160 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 5 trang 160 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 5 trang 160 SGK Đại số và Giải tích 11. Hãy chứng minh các công thức trên và lấy ví dụ minh họa....

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 161 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 6 trang 161 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 6 trang 161 SGK Đại số và Giải tích 11. Hàm số sau là hàm hợp của hàm số nào?...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 162 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 1 trang 162 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 1 trang 162 SGK Đại số và Giải tích 11. Bằng định nghĩa, tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 2 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 2 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 3 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 3 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 4 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 4 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 5 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 5 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho y =

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 165 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 165 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 165 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính đạo hàm của hàm số...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 166 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 3 trang 166 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 166 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính đạo hàm của hàm số ...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 167 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 4 trang 167 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 4 trang 167 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính đạo hàm của hàm số...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 168 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 1 trang 168 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 1 trang 168 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 168 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 2 trang 168 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 2 trang 168 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các bất phương trình sau:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài