CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM

Bình chọn:
4.5 trên 146 phiếu
Bài 3 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 3 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 3 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 4 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 4 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 5 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 5 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính

Xem chi tiết
Bài 6 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 6 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 6 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng các hàm số sau

Xem chi tiết
Bài 7 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 7 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 7 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải phương trình f'(x) = 0

Xem chi tiết
Bài 8 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 8 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 8 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải bất phương trình

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 170 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 170 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 170 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 171 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 1 trang 171 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 1 trang 171 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm vi phân của các hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 171 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 2 trang 171 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 2 trang 171 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm dy, biết:

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 172 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 172 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 172 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính y’ và đạo hàm của y’, biết:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 173 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 3 trang 173 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 173 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính gia tốc tức thời của sự rơi tự do...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 173 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 173 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 173 SGK Đại số và Giải tích 11. Một vật rơi tự do theo phương thẳng đứng có phương trình...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 174 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 1 trang 174 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 1 trang 174 SGK Đại số và Giải tích 11. a) Cho f(x) =

Xem chi tiết
Bài 2 trang 174 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 2 trang 174 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 2 trang 174 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:

Xem chi tiết
Câu 1 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 1 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 1 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính đạo hàm của các hàm số sau

Xem chi tiết
Câu 2 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 2 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 2 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính đạo hàm của các hàm số sau

Xem chi tiết
Câu 3 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 3 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 3 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số:

Xem chi tiết
Câu 4 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 4 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 4 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hai hàm số:

Xem chi tiết
Câu 5 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 5 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 5 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải phương trình f’(x) = 0, biết rằng:

Xem chi tiết
Câu 6 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 6 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 6 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài