CHƯƠNG II. TỔ HỢP - XÁC SUẤT

Bình chọn:
4.4 trên 112 phiếu
Câu hỏi 1 trang 60 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 60 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 60 SGK Đại số và Giải tích 11. Hãy liệt kê các kết quả có thể của phép thử gieo một con súc sắc...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 63 sgk đại số và giải tích 11 Bài 1 trang 63 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 1 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11. Gieo một đồng tiền ba lần:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 63 sgk đại số và giải tích 11 Bài 2 trang 63 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 2 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11. Gieo một con súc sắc hai lần.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 63 sgk đại số và giải tích 11 Bài 3 trang 63 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 3 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11. Một hộp chứa bốn cái thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4. Lấy ngẫu nhiên hai

Xem chi tiết
Bài 4 trang 64 sgk đại số và giải tích 11 Bài 4 trang 64 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 4 trang 64 SGK Đại số và Giải tích 11. Hai xạ thủ cùng bắn vào bia.Kí hiệu

Xem chi tiết
Bài 5 trang 64 sgk đại số và giải tích 11 Bài 5 trang 64 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 5 trang 64 SGK Đại số và Giải tích 11. Từ một hộp chứa 10 cái thẻ, trong đó các thẻ đánh số 1, 2, 3, 4, 5 màu đỏ, thẻ đánh số 6 màu xanh và

Xem chi tiết
Bài 6 trang 64 sgk đại số và giải tích 11 Bài 6 trang 64 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 6 trang 64 SGK Đại số và Giải tích 11. Gieo một đồng tiền liên tiếp cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp hoặc cả bốn lần ngửa thì dừng lại.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 64 sgk đại số và giải tích 11 Bài 7 trang 64 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 7 trang 64 SGK Đại số và Giải tích 11. Từ một hộp chứa năm quả cầu được đánh số 1, 2, 3, 4, 5, lấy ngẫu nhiên liên tiếp hai lần mỗi lần một quả và xếp theo thứ tự từ

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 66 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 66 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 66 SGK Đại số và Giải tích 11. Từ một hộp chứa bốn quả cầu ghi chữ a...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 69 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 69 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 69 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh các tính chất a), b) và c)...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 74 sgk đại số và giải tích 11 Bài 1 trang 74 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 1 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11. Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất

Xem chi tiết
Bài 2 trang 74 sgk đại số và giải tích 11 Bài 2 trang 74 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 2 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11. Có bốn tấm bìa được đánh số từ 1 đến 4. Rút ngẫu nhiên ba tấm.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 74 sgk đại số và giải tích 11 Bài 3 trang 74 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 3 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11. Một người chọn ngẫu nhiên hai chiếc giày...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 74 sgk đại số và giải tích 11 Bài 4 trang 74 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 4 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11. Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất

Xem chi tiết
Bài 5 trang 74 sgk đại số và giải tích 11 Bài 5 trang 74 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 5 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11. Từ cỗ bài tứ lơ khơ 52 con, rút ngẫu nhiên cùng một lúc bốn con.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 74 sgk đại số và giải tích 11 Bài 6 trang 74 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 6 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11. Hai bạn nam và hai bạn nữ được xếp ngồi ngẫu nhiên vào bốn ghế

Xem chi tiết
Bài 7 trang 75 sgk đại số và giải tích 11 Bài 7 trang 75 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 7 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 11. Có hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất...

Xem chi tiết
Câu 1 trang 76 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 1 trang 76 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 1 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11. Phát biểu quy tắc cộng, cho ví dụ

Xem chi tiết
Câu 2 trang 76 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 2 trang 76 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 2 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11. Phát biểu quy tắc nhân, cho ví dụ áp dụng

Xem chi tiết
Câu 3 trang 76 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 3 trang 76 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 3 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11. Phân biệt sự khác nhau giữa một chỉnh hợp chập k của n phần tử và một tổ hợp chập k của n phần tử.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài