CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

Bình chọn:
4.6 trên 94 phiếu
Bài 3 trang 35 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 3 trang 35 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 3 trang 35 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x - y + 1 = 0. Để phép tịnh tiến theo vectơ v biến d thành chính nó

Xem chi tiết
Bài 4 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 4 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 4 trang 36 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy

Xem chi tiết
Bài 5 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 5 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 5 trang 36 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình: 3x - 2y + 1= 0. Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng trục Ox có phương trình là:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 6 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 6 trang 36 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình: 3x - 2y - 1 = 0. Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tâm O có phương trình là :

Xem chi tiết
Bài 7 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 7 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 7 trang 36 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 8 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 8 trang 36 SGK Hình học 11. Hình vuông có mấy trục đối xứng?

Xem chi tiết
Bài 9 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 9 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 9 trang 36 SGK Hình học 11. Trong các hình sau, hình nào có vô số tâm đối xứng

Xem chi tiết
Bài 10 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 10 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 10 trang 36 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài