Bình chọn:
4.6 trên 94 phiếu
Câu hỏi 4 trang 10 SGK Hình học 11 Câu hỏi 4 trang 10 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 10 SGK Hình học 11. Tìm ảnh của các điểm A(1; 2), B(5; 0) qua phép đối xứng trục Oy....

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 10 SGK Hình học 11 Câu hỏi 5 trang 10 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 10 SGK Hình học 11. Chọn hệ tọa độ Oxy sao cho trục Ox trùng với trục đối xứng...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 11 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 1 trang 11 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 11 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A (1;-2) và B (3;1). Tìm ảnh của A, b và đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 11 SGK Hình học 11 Câu hỏi 6 trang 11 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 6 trang 11 SGK Hình học 11. Trong những chữ cái dưới đây, chữ nào là hình có trục đối xứng?...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 11 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 2 trang 11 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 2 trang 11 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x-y+2=0. Viết phương trình của đường thẳng d' là ảnh của d qua phép đối xứng trục Oy.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 11 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 3 trang 11 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 3 trang 11 SGK Hình học 11. Trong các chữ cái sau, chữ nào có trục đối xứng

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 13 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 13 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 13 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 13 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 13 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 13 SGK Hình học 11. Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 13 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 13 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 13 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(- 4; 3). Tìm ảnh của A qua phép đối xứng tâm O....

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 14 SGK Hình học 11 Câu hỏi 4 trang 14 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 14 SGK Hình học 11. Chọn hệ tọa độ Oxy...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 15 SGK Hình học 11 Câu hỏi 5 trang 15 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 15 SGK Hình học 11. Trong các chữ sau, chữ nào là hình có tâm đối xứng?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 15 SGK Hình học 11 Câu hỏi 6 trang 15 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 6 trang 15 SGK Hình học 11. Tìm một số hình tứ giác có tâm đối xứng...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 15 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 1 trang 15 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 15 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(-1;3) và đường thẳng d có phương trình x-2y + 3 = 0. Tìm ảnh của A và d qua phép đối xứng tâm O.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 15 sách giáo khoa hình học 11 Bài 2 trang 15 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 2 trang 15 SGK Hình học 11. Trong các hình tam giác đều, hình bình hành, ngũ giác đều, lục giác đều, hình nào có tâm đối xứng?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 15 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 3 trang 15 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 3 trang 15 SGK Hình học 11. Tìm một hình có vô số tâm đối xứng?

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 16 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 16 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 16 SGK Hình học 11. Trong hình 1.29 tìm một góc quay thích hợp để phép quay tâm O....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 17 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 17 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 17 SGK Hình học 11. Trong hình 1.31 khi bánh xe A quay theo chiều dương thì bánh xe B quay theo chiều nào?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 17 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 17 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 17 SGK Hình học 11. Trên một chiếc đồng hồ từ lúc 12 giờ đến 15 giờ kim giờ và kim phút đã quay một góc bao nhiêu độ?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 18 SGK Hình học 11 Câu hỏi 4 trang 18 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 18 SGK Hình học 11. Cho tam giác ABC và điểm O...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 19 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 1 trang 19 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 19 SGK Hình học 11. Cho hình vuông ABCD tâm O (h.1.38)

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay