Bình chọn:
4.6 trên 129 phiếu
Bài 7 trang 122 sgk đại số 11 Bài 7 trang 122 sgk đại số 11

Giải bài 7 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính các giới hạn sau:

Xem chi tiết
Bài 8 trang 122 sgk đại số 11 Bài 8 trang 122 sgk đại số 11

Giải bài 8 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính các giới hạn:

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 123 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 123 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 123 SGK Đại số và Giải tích 11. Xét hàm số...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 3 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11. Trong biểu thức (1) xác định hàm số y = f(x) ở Ví dụ 4....

Xem chi tiết
Bài 1 trang 132 sgk đại số 11 Bài 1 trang 132 sgk đại số 11

Giải bài 1 trang 132 SGK Đại số và Giải tích 11. Dùng định nghĩa tìm các giới hạn sau:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 132 sgk đại số 11 Bài 2 trang 132 sgk đại số 11

Giải bài 2 trang 132 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số

Xem chi tiết
Bài 3 trang 132 sgk đại số 11 Bài 3 trang 132 sgk đại số 11

Giải bài 3 trang 132 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính các giới hạn sau:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 132 sgk đại số 11 Bài 4 trang 132 sgk đại số 11

Giải bài 4 trang 132 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính các giới hạn sau:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 133 sgk đại số 11 Bài 5 trang 133 sgk đại số 11

Giải bài 5 trang 133 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số

Xem chi tiết
Bài 6 trang 133 sgk đại số 11 Bài 6 trang 133 sgk đại số 11

Giải bài 6 trang 133 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 133 sgk đại số 11 Bài 7 trang 133 sgk đại số 11

Giải bài 7 trang 133 SGK Đại số và Giải tích 11. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự là f.

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 135 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 135 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 135 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hai hàm số....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 138 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 138 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 138 SGK Đại số và Giải tích 11. Trong biểu thức xác định h(x) cho ở Ví dụ 2...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 138 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 3 trang 138 SGK Đại số và Giải tích 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 138 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11. Giả sử hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a; b] với f(a) và f(b) trái dấu nhau....

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 139 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 4 trang 139 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 4 trang 139 SGK Đại số và Giải tích 11: Hãy tìm hai số a và b thỏa mãn...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 140 sgk đại số 11 Bài 1 trang 140 sgk đại số 11

Giải bài 1 trang 140 SGK Đại số và Giải tích 11. Dùng định nghĩa xét tính liên tục của hàm số

Xem chi tiết
Câu 1 trang 141 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 1 trang 141 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 1 trang 141 SGK Đại số và Giải tích 11. Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và các giới hạn đặc biệt của hàm số.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 141 sgk đại số 11 Bài 2 trang 141 sgk đại số 11

Giải Bài 2 trang 141 (Hàm số liên tục) SGK Đại số và Giải tích 11. Xét tính liên tục của hàm số

Xem chi tiết
Câu 2 trang 141 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 2 trang 141 SGK Đại số và giải tích 11

Giải Bài 2 trang 141 (Ôn tập chương IV - Giới hạn) SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hai dãy số (un) và (vn). Biết |un – 2| ≤ vn với mọi n và lim vn = 0. Có kết luận gì về giới hạn của dãy số (un)?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay