Bài 14 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11


Giải bài 14 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Nêu các giới hạn đặc biệt của dãy số và của hàm số.

Đề bài

Nêu các giới hạn đặc biệt của dãy số và của hàm số.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

_ Các giới hạn đặc biệt của dãy số

\(\eqalign{
& \lim {1 \over n} = 0;\lim {1 \over {{n^k}}} = 0\,\,(k\in {\mathbb N}^*) \cr
& \lim{q^n} = 0\,\,(|q| < 1) \cr} \)

_ Nếu \(u_n= c\) ( \(c\) là hằng số) thì \(\lim u_n= \lim c = c\)

_ Các giới hạn đặc biệt của hàm số

   \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } {x^k} =  + \infty \) với \(k\in {\mathbb N}^*\)

   \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } {x^k} =  - \infty \) nếu \(k\) là số lẻ

   \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } {x^k} =  + \infty \) nếu \(k\) là số chẵn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài