Bài 18 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Giải bài 18 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Giả sử hàm số y = f(x) có đạo hàm tại x0. Hãy viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm M0(x0, f(x0))

Đề bài

Giả sử hàm số \(y = f(x)\) có đạo hàm tại \(x_0\). Hãy  viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm \(M_0(x_0, f(x_0))\)

Lời giải chi tiết

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = f(x)\) tại điểm \(M_0(x_0, f(x_0))\) là: \(y – f(x_0)= f’(x_0)(x – x_0)\).

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

Bài 1 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 1 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 1 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng: cos 2(x + k π) = cos 2x với mọi số nguyên k. Từ đó vẽ đồ thị (C) của hàm số y = cos2x.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 2 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 2 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính đạo hàm của hàm đã cho.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 3 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 3 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình

Xem chi tiết
Bài 4 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 4 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 4 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11. Trong một bệnh viện có 40 bác sĩ ngoại khoa. Hỏi có bao nhiêu cách phân công ca mổ, nếu mỗi ca gồm:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 37 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 3 trang 37 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 3 trang 37 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 2 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 2 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11. Với những giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số y = sin3x và y = sin x bằng nhau?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 37 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 4 trang 37 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 4 trang 37 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 37 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 5 trang 37 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 5 trang 37 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu