Bài 17 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Giải bài 17 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết tất cả các công thức tính đạo hàm đã học

Đề bài

Viết tất cả các công thức tính đạo hàm đã học.

Lời giải chi tiết

Quy tắc tính đạo hàm:

\(\begin{array}{l}
+ )\,\,\left( {{x^n}} \right)' = n{x^{n - 1}}\,\,\left( {n \in N,n > 1,x \in R} \right)\\
+ )\,\,\left( {\sqrt x } \right)' = \frac{1}{{2\sqrt x }}\,\,\,\left( {x > 0} \right)
\end{array}\)

+) \((u + v – w) = u’ + v’ – w’\)

+) \((u.v.w)’ = u’.vw + u.v’w + u.v.w’\)

+) \( (u.v)’ = u.v’ + v.u’\)

+) \(({u \over v})' = {{u.v' - u'.v} \over {{v^2}}}(v = v(x) \ne 0)\)

+) \(({1 \over u})' =  - {{u'} \over {{u^2}}}(u = u(x) \ne 0)\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

Bài 18 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 18 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 18 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Giả sử hàm số y = f(x) có đạo hàm tại x0. Hãy viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm M0(x0, f(x0))

Xem chi tiết
Bài 1 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 1 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 1 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng: cos 2(x + k π) = cos 2x với mọi số nguyên k. Từ đó vẽ đồ thị (C) của hàm số y = cos2x.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 2 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 2 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính đạo hàm của hàm đã cho.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 3 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 3 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình

Xem chi tiết
Lý thuyết cấp số cộng Lý thuyết cấp số cộng

1. Định nghĩa

Xem chi tiết
Lý thuyết phép vị tự Lý thuyết phép vị tự

Phép vị tự biến tâm vị tự thành chính nó Khi k=1, phép vị tự là phép đồng nhất Khi k = -1, phép vị tự là phép đối xứng qua tâm vị tự

Xem chi tiết
Lý thuyết hàm số lượng giác Lý thuyết hàm số lượng giác

1. Hàm số y = sin x và hàm số y = cos x

Xem chi tiết
Bài 3 trang 35 SGK Hình học 11 Bài 3 trang 35 SGK Hình học 11

Giải bài 3 trang 35 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x - y + 1 = 0. Để phép tịnh tiến theo vectơ v biến d thành chính nó

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng