Bài 1 trang 178 SGK Đại số và Giải tích lớp 11

Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Giải bài 1 trang 178 SGK Đại số và Giải tích lớp 11. Nêu định nghĩa các hàm số lượng giác. Chỉ rõ tập xác định và giá trị của từng hàm số đó.

Đề bài

Nêu định nghĩa các hàm số lượng giác. Chỉ rõ tập xác định và giá trị của từng hàm số đó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào định nghĩa và tính chất các hàm lượng giác đã học.

Lời giải chi tiết

_ Hàm số sin: \(\sin: \mathbb R \rightarrow \mathbb R\)

\(x \mapsto y = {\mathop{\rm sinx}\nolimits} \)

Hàm số \(y = \sin x\) có tập xác định là \(\mathbb R\) và tập giá trị là \([-1, 1]\)

_ Hàm số cosin:

\(\eqalign{
{\mathop{\rm cosin}\nolimits} :&\mathbb R \to \mathbb R \cr
& x \mapsto y = \cos x \cr} \)

Hàm số \(y = \cos x\) có có tập xác định là \(\mathbb R\) và có tập giá trị là \([-1, 1]\)

_ Hàm số \(tan\):

\(\eqalign{
\tan :R\backslash {\rm{\{ }}{\pi \over 2} + k\pi ,k \in \mathbb Z&{\rm{\} }} \to \mathbb R \cr
& x \mapsto y = \tan x = {{\sin x} \over {\cos x}} \cr} \)

Hàm số \(y = \tan x\) có tập xác định là \(R\backslash \left\{ {{\pi  \over 2} + k\pi ,k \in \mathbb Z} \right\}\) và có tập giá trị là \(\mathbb R\).

_ Hàm số cot:

\(\eqalign{
\cot: R\backslash \left\{ {k\pi ,k \in Z} \right\} &\mapsto R \cr
& x \mapsto y = \cot x = {{\cos x} \over {\sin x}} \cr} \)

Hàm số \(y = \cot x\) có tập xác định là \(\mathbb R\backslash \left\{kπ, k ∈ \mathbb Z\right\}\) và có tập giá trị là \(\mathbb R\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

Bài 2 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 2 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 2 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho biết chu kì của mỗi hàm số y = sin x, y = cosx, y = tan x, y = cotx

Xem chi tiết
Bài 3 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 3 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 3 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Nêu cách giải các phương trình lượng giác cơ bản, cách giải phương trình dạng:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 4 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 4 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết công thức tính số hoán vị của tập gồm n phần tử (n > 1). Nêu ví dụ.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 5 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 5 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử, công thức tính số tổ hợp chập k của n phần tử. Cho ví dụ.

Xem chi tiết
Lý thuyết cấp số cộng Lý thuyết cấp số cộng

1. Định nghĩa

Xem chi tiết
Lý thuyết cấp số nhân Lý thuyết cấp số nhân

1. Định nghĩa un là cấp số nhân un+1 = un.q, với n ε N*

Xem chi tiết
Lý thuyết phép vị tự Lý thuyết phép vị tự

Phép vị tự biến tâm vị tự thành chính nó Khi k=1, phép vị tự là phép đồng nhất Khi k = -1, phép vị tự là phép đối xứng qua tâm vị tự

Xem chi tiết
Lý thuyết định nghĩa tính chất của hai mặt phẳng song song Lý thuyết định nghĩa tính chất của hai mặt phẳng song song

Hai mặt phẳng gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay