Bài 4 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11


Trong một bệnh viện có 40 bác sĩ ngoại khoa. Hỏi có bao nhiêu cách phân công ca mổ, nếu mỗi ca gồm:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong một bệnh viện có \(40\) bác sĩ ngoại khoa. Hỏi có bao nhiêu cách phân công ca mổ, nếu mỗi ca gồm:

LG a

Một bác sĩ mổ, một bác sĩ phụ

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tổ hợp, chỉnh hợp.

Lời giải chi tiết:

Mỗi cách chọn \(2\) trong \(40\) bác sĩ sao cho 1 bác sĩ mổ, 1 bác sĩ phụ là một chỉnh hợp chập 2 của 40.

Vậy số cách chọn là: \(A_{40}^2 = 1560\) (cách)

Cách khác:

Có \(40\) cách chọn 1 bác sĩ mổ.

Có \(39\) cách chọn 1 bác sĩ phụ trong \(39\) bác sĩ còn lại.

Vậy có \(40.39=1560\) cách chọn.

LG b

Một bác sĩ mổ và \(4\) bác sĩ phụ.

Lời giải chi tiết:

+ Chọn \(1\) trong \(40\) bác sĩ để mổ : có \(40\) cách chọn

+ Chọn \(4\) trong \(39\) bác sĩ còn lại để phụ mổ: \(C_{39}^4\)

Vậy số cách chọn là: \(40. C_{39}^4= 3290040\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí