Bài tập 27 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Đề bài

Cho hình chữ nhật ABCD, gọi M là trung điểm của BC và E là giao điểm của đường thẳng AM với đường thẳng DC.

a) Chứng minh rằng tứ giác ABEC là hình bình hành.

b) Gọi F là điểm đối xứng của B qua C. CHứng minh rằng tứ giác BEFD là hình thoi.

c) Gọi I là trung điểm của cạnh EF. Chứng minh rằng ba điểm A, C, I thẳng hàng.

Lời giải chi tiết

a) Xét tam giác ABM và tam giác MCE có:

\(BM = MC\) (M là trung điểm của BC)

\(\widehat {ABM} = \widehat {MCE}\,\,\left( { = {{90}^0}} \right)\)

\(\widehat {BMA} = \widehat {CME}\) (hai góc đối đỉnh)

Do đó \(\Delta ABM = \Delta ECM\,\,\left( {g.c.g} \right) \Rightarrow AM = EM\) (hai cạnh tương ứng)

\( \Rightarrow M\) là trung điểm của AE.

Tứ giác ABEC có:

BC và AE cắt nhau tại M (gt) ;

M là trung điểm của BC (gt)

M là trung điểm của AE (cmt)

Do đó tứ giác ABEC là hình bình hành.

b) Ta có \(CE = CD\,\,\left( { = AB} \right)\)

Tứ giác DBEF có :

DE và BF cắt nhau tại C (gt)

C là trung điểm của DE (cmt)

C là trung điểm của BF (F đối xứng với B qua C)

Do đó tứ giác DBEF là hình bình hành.

Mà \(DE \bot BF\,\,\left( {BC \bot DC;\,\,E \in DC;\,\,F \in BC} \right)\) nên tứ giác BDEF là hình thoi.

c) C, I lần lượt là trung điểm của BF và EF

\( \Rightarrow CI\) là đường trung bình của tam giác BEF \( \Rightarrow CI//BE\)

Mà \(CA//BE\) (tứ giác ABEC là hình bình hành)

Nên CI, CA trùng nhau (Tiên đề Ơ-clit)

Vậy ba điểm C, I, A thẳng hàng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.