Chủ đề 4 : Định nghĩa – Các phép biến đổi phân thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Em hãy lập tỷ số giữa diện tích bề mặt của một chiếc bánh giầy và diện tích bề mặt của một chiếc bánh chưng đã cho trong hình ở trang 51 theo x và y.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập - Mỗi số thực có phải là một phân thức không? Vì sao?

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Theo em bạn nào đúng

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hãy điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống sau đây:

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Theo em bạn nào đúng?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Dùng tính chất cơ bản của phân thức để chứng tỏ sự bằng nhau của hai phân thức sau:

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 54 Tài liệu – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho phân thức . Hãy nhân tử và mẫu của phân thức này với x – 1. Xét xem phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho có bằng nhau không?

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho phân thức . Hãy chia tử và mẫu của phân thức này cho xy. Xét xem phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho có bằng nhau không?

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Nhân cả tử và mẫu của phân thức với -1 rồi so sánh phân thức nhận được với phân thức ban đầu.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Dùng quy tắc đổi dấu, hãy điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống sau đây :

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho phân thức

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện rút gọn phân thức và điền đa thức thích hợp vào chỗ trống:

Xem lời giải

Đố vui trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Trên một mảnh vườn hình vuông với độ dài cạnh là 2x (dm), người ta trồng xung quanh một luống hoa có bề rộng 4 dm

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hai phân thức . Hãy điền đa thức thích hợp vào chỗ trống:

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hai phân thức . Em hãy điền vào chỗ trống (…) dưới đây:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 58 Tài liệu dạy – học 8 tập 1

Giải bài tập Với hai phân thức , bạn Hoa chọn mẫu thức chung là 150x5y3; còn bạn Mai chọn mẫu thức chung là 30x3y2. Bạn nào chọn mẫu thức chung đơn giản hơn ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 58(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm mẫu thức chung của

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 59 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Quy đồng mẫu thức của hai phân thức

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 59 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hai phân thức

Xem lời giải

Thư giãn trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Xét phân thức có dạng trong đó ta xem tử là ngày và mẫu là tháng. Em hãy chọn giá trị của x và điền vào chỗ trống để có ngày Quốc khánh của nước ta.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất