Hoạt động 2 trang 54 Tài liệu – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Cho phân thức . Hãy nhân tử và mẫu của phân thức này với x – 1. Xét xem phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho có bằng nhau không?

Đề bài

Cho phân thức \({{x + 1} \over {x + 2}}\) . Hãy nhân tử và mẫu của phân thức này với x – 1. Xét xem phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho có bằng nhau không?

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & \left( {x + 1} \right)\left( {x - 1} \right) = {x^2} - 1  \cr  & \left( {x + 2} \right)\left( {x - 1} \right) = {x^2} - x + 2x - 2 = {x^2} + x - 2 \cr} \)

Ta có: \({{x + 1} \over {x + 2}} = {{{x^2} - 1} \over {{x^2} + x - 2}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí