Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình

Bình chọn:
4.2 trên 43 phiếu
Bạn nào đúng trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Với hai số 2 và 3:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy viết bốn bất đẳng thức bằng cách dùng

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ trống các dấu

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 37 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ trống các dấu

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 38 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy so sánh:

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 38 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào ô trống các dấu

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy so sánh:

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào ô trống các dấu

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho -2a > -2b, bạn Hạnh trả lời a > b, trong khi Mau nói a < b. Bạn nào đúng ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Không tính giá trị của biểu thức, hãy so sánh:

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy điền dấu < , > vào ô trống cho thích hợp:

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Khẳng định là đúng hay sai ?

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho số thực a.

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Khẳng định 3 + (-7) < 5 + (-7) là đúng hay sai ?

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho số thực a.

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho x < y. Hãy so sánh x + 2 với y + 2.

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho x > y. Hãy so sánh x – 12 với y – 12

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hòa có số bút nhiều hơn Bình. Nếu cả hai cùng được tặng ba cây bút thì ai có số bút nhiều hơn.

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Minh ít tuổi hơn Mẫn. Hỏi cách đây nốn năm thì tuổi bạn nào nhiều hơn ?

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Với biển báo giao thông ở hình a thì phương tiện giao thông phải có vận tốc v (km/giờ) thỏa mãn:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất