Chủ đề 1 : Định lí Thales

Bình chọn:
4 trên 23 phiếu
Thử tài bạn trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Hùng cao 1,6 m; Mai cao 140 cm. Hãy tính tỉ số chiều cao của hai bạn.

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Cho hai số 5 và 8. Hãy tính tỉ số giữa hai số đã cho.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cổng Lãng Ông (Tả quân Lê Văn Duyệt) được chụp cới các kích thước như sau:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Hãy đo và tính tỉ số giữa chiều rộng, chiều dàu của quyển tập và quyển Tài liệu dạy – học Toán 8, tập 2. Theo em, chiều rộng và chiều dài của chúng có tỉ lệ với nhau hay không ?

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Dùng thước vẽ một đường thẳng bất kì cắt các đường kẻ ngang trên giấy tại các điểm A, B, C, D, E,…(như hình vẽ). Hãy đo và so sánh độ dài các đoạn thẳng liên tiếp nhau AB, BC, CD, DE,…(ta gọi là các đoạn chắn).

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tính độ dài x, y trong các hình sau:

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Vẽ tam giác ABC trên giấy kẻ ngang như hình bên. Dựng đường thẳng d song song với BC cắt AB, AC lần lượt tại B’ và C’. Đường thẳng d định ra trên cạnh AB các đoạn thẳng AB’, B’B, AB và định ra trên cạnh AC các đoạn thẳng AC’, C’C, AC

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có AB = 6 cm, AC = 15 cm. Trên AB, AC lần lượt lấy B’, C’ sao cho AB’ = 2 cm, AC’ = 5cm.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Quan sát các hình sau và chỉ ra các cặp đường thẳng song song với nhau:

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có AB = 6cm, AC = 8 cm và BC = 10 cm.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 65 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Hãy chứng minh AB // A’B’ và tính độ dài AB trong hình dưới.

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Hãy đo chiều dài và chiều rộng cái bàn học của em và tính tỉ số giữa hai kích thước này.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm x trong các hình dưới đây:

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hình vẽ sau, chứng minh MN // BC

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm x, y trong các hình vẽ sau:

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Quan sát các hình vẽ dưới đây, chỉ ra các cặp đường thẳng song song và chứng minh điều ấy:

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Chứng minh rằng: OA.OD = OB.OC.

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hình thang ABCD (AB // CD). Đường thẳng song song với AB cắt AD, BD, AC và BC theo thứ tự tại các điểm M, N, P, Q. Chứng minh rằng MN = PQ.

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm x trong hình vẽ sau:

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có AD là phân giac (D thuộc BC). Biết AB = 4, AC = 8, BC = 6. Tính DB và DC.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất