3. Phương trình được đưa về dạng ax + b = 0

Bình chọn:
4.7 trên 43 phiếu