Luyện tập - Chủ đề 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử

Bình chọn:
4.8 trên 119 phiếu
Luyện tập 1 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích đa thức thành nhân tử:

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích đa thức thành nhân tử:

Xem lời giải

Luyện tập 3 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính giá trị các biểu thức:

Xem lời giải

Luyện tập 4 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết:

Xem lời giải

Luyện tập 5 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Luyện tập 6 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Chứng minh rằng hiệu các bình phương của hai số lẻ liên tiếp thì chia hết cho 8.

Xem lời giải

Luyện tập 7 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính kích thước của một thùng giấy ở hình bên, biết rằng chiều rộng của thùng bằng x, chiều cao kém chiều rộng 1 cm, chiều dài hơn chiều rộng 9 cm, thể tích của thùng bằng

Xem lời giải

Luyện tập 8 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Người ta làm một lối đi theo chiều dài và chiều rộng của một sân cỏ hình chữ nhật như hình sau.

Xem lời giải

Luyện tập 9 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Một bác nông dân muốn dành một miếng đất hình chữ nhật ở góc khu vườn hình vuông để trồng bắp như hình sau

Xem lời giải

Luyện tập 10 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Một trình duyệt web mở ra trên màn hình máy tính như hình dưới.

Xem lời giải