2. Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu