A – Phần đại số

Bình chọn:
4.7 trên 53 phiếu
Bài tập 1 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Năm ngoái, tổng số dân cảu hai tỉnh A và B là 4 triệu người. Năm nay, dân số của tỉnh A tăng thêm 1,1%, còn dân số của tỉnh B tăng thêm 1,2%. Tuy vậy, số dân của tỉnh A năm nay vẫn nhiều hơn tỉnh B là 807200 người.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tính số điện (kWh) đã sử dụng.

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục. Nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số ấy thì được một số mới lớn hơn số ban đầu là 370. Tìm số ban đầu.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài tập 4 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên trái và một chữ số 2 vào bên phải số đó thì ta được một số lớn gấp 153 lần số ban đầu.

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các bất phương trình:

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Một xí nghiệp sản xuất trà xanh đóng gói. Với loại gói có khối lượng 500 g, xí nghiệp cho phép có sai số tối đa là 6 g. Tìm khối lượng tối đa và khối lượng tối thiểu của các gói trà khi xuất xưởng.

Xem lời giải

Các chương, bài khác