1. Khái niệm về đa giác

Bình chọn:
4.7 trên 72 phiếu
Hoạt động 1 trang 144 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 1 trang 144 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm các đường khép kín trong các đường gấp khúc ở hình 1.

Xem chi tiết

Hoạt động 2 trang 144 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 2 trang 144 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Đếm số đoạn thẳng có trong các đường gấp khúc khép kín ở hình 2:

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập 1. Trong hai hình tạo bởi các đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA sau hình nào là đa giác.

Xem chi tiết

Bạn nào đúng trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bạn nào đúng trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Việt nói hình 6 không phải là một đa giác. Nam nói hình 6 là một đa giác.

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 145(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 145(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Gọi tên các đa giác sau:

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Đếm số lượng mỗi loại đa giác có trong hình 10 và điền vào bảng sau:

Xem chi tiết

Hoạt động 3 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 3 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Vẽ các đường thẳng lần lượt chứa các cạnh của hai đa giác sau. Hãy nêu sự khác biệt trong hai trường hợp.

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Gọi tên các đường chéo đi qua đỉnh C của lục giác ABCDEF (h.12).

Xem chi tiết

Hoạt động 4 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 4 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hãy vẽ các đường chéo đi qua một đỉnh của ngũ giác ABCDE (h.13).

Xem chi tiếtHỏi bài