3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Bình chọn:
4.1 trên 45 phiếu
Hoạt động 4 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 4 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Áp dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức, hãy điền vào chỗ trống (…) :

Xem chi tiết

Hoạt động 5 trang 12 Tài iệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 5 trang 12 Tài iệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Một hình vuông có cạnh là a + b (với a > 0 và b > 0).

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Áp dụng hằng đẳng thức để tính nhanh:

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 13(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 13(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập 1. Áp dụng hằng đẳng thức để tính nhanh:

Xem chi tiết

Hoạt động 6 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 6 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Điền vào chỗ trống (…) dưới đây:

Xem chi tiết

Hoạt động 7 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 7 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho một hình vuông có cạnh là a – b (với a > b > 0).

Xem chi tiết

Hoạt động 8 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Hoạt động 8 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1.

Giải bài tập Áp dụng quy tắc nhân hai đa thức để tính:

Xem chi tiết

Hoạt động 9 trang 13 Tài liệu dạy –học Toán 8 tập 1 Hoạt động 9 trang 13 Tài liệu dạy –học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Một hình chữ nhật có một cạnh là a – b, cạnh còn lại là a + b (với a > b > 0).

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Áp dụng hằng đẳng thức để tính nhanh:

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 14(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 14(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Tính

Xem chi tiết

Hoạt động 10 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 10 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Điền vào chỗ trống (…) và sắp xếp kết quả theo thứ tự giảm dần của a; với a, b là hai số tùy ý.

Xem chi tiết

Hoạt động 11 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 11 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Áp dụng khai triển lập phương của một tổng hãy viết kết quả theo thứ tự lũy thừa giảm dần của a; với a, b là hai số tùy ý.

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Tính

Xem chi tiết

Bạn nào đúng trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bạn nào đúng trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Theo em, bạn nào đúng? Vì sao?

Xem chi tiết

Hoạt động 12 trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 12 trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính và so sánh:

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Dựa vào hằng đẳng thức, hãy tính kết quả của

Xem chi tiết

Bạn nào đúng trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bạn nào đúng trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cô giáo đố như sau:

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 16(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 16(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Dựa vào hằng đẳng thức, hãy tính kết quả của:

Xem chi tiết

Bạn nào đúng trang 16(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bạn nào đúng trang 16(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Linh và Vinh cùng thực hiện khai triển

Xem chi tiết

Hoạt động 13 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 13 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính và so sánh:

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài