Thử tài bạn trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Đề bài

a) Tính (x – 2)3; (2x – 1)3.

b) Cho hai đơn thức. Viết đa thức được lập từ hiệu của hai đơn thức đã cho. Khai triển lập phương của đa thức này.

c) Dùng hằng đẳng thức để tính nhanh:

\({101^3} - {3.101^2} + 303 - 1\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,{\left( {x - 2} \right)^3} = {x^3} - 3{x^2}.2 + 3x{.2^2} - {2^3} = {x^3} - 6{x^2} + 12x - 8  \cr  & \,\,\,\,\,\,{\left( {2x - 1} \right)^3} = {\left( {2x} \right)^3} - 3{\left( {2x} \right)^2}.1 + 3.2x{.1^2} - {1^3} = 8{x^3} - 12{x^2} + 6x - 1 \cr} \)

b) Cho hai đơn thức 5x và 2y, hiệu của hai đơn thức đã cho: \(5x - 2y\)

Ta có:

\(\eqalign{  & {\left( {5x - 2y} \right)^3} = {\left( {5x} \right)^3} - 3{\left( {5x} \right)^2}.2y + 3\left( {5x} \right).{\left( {2y} \right)^2} - {\left( {2y} \right)^3}  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 125{x^3} - 150{x^2}y + 60x{y^2} - 8{y^3} \cr} \)

\(\eqalign{  & c)\,\,{101^3} - {3.101^2} + 303 - 1 = {101^3} - {3.101^2}.1 + {3.101.1^2} - {1^3}  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {\left( {101 - 1} \right)^3} = {100^3} = 1000000 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.