Chủ đề 5 : Các phép toán với phân thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 66 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ trống:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 66 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép cộng:

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 66 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Điền vào ô trống để thực hiện phép cộng hai phân thức:

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Thử tài bạn trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính và rút gọn:

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cô giáo ra bài toán:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hoạt động ngoài trời

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Thực hiện phép cộng hai phân thức sau:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm phân thức đối của phân thức:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 70(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính:

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 70 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cô giáo cho bài toán:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 71 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính:

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 71 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính sau:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm phân thức nghịch đảo của mỗi phân thức sau:

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Điền vào ô trống:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 73 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính sau:

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 73 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cô giáo ra bài toán rút gọn phân thức

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 73 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Biến đổi biểu thức sau thành phân thức:

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Tìm giá trị của đa thức

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho phân thức:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất