Hoạt động 2 trang 66 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Điền vào ô trống để thực hiện phép cộng hai phân thức:

Đề bài

Điền vào ô trống để thực hiện phép cộng hai phân thức: \({{7x} \over {15{y^2}}}\) và \({y \over {18xy}}\) .

MTC: \(90x{y^2}\)

\({{7x} \over {15{y^2}}} + {y \over {18xy}} = {{7x....} \over {15{y^2}....}} + {{y....} \over {18xy....}}\) (Quy đồng mẫu thức, nhân tử và mẫu của phân thức \({{7x} \over {15{y^2}}}\)  với nhân tử phụ 6x, nhân tử và mẫu của phân thức \({y \over {18xy}}\) với nhân tử phụ 5y)

\( = {{...} \over {90x{y^2}}} + {{....} \over {90x{y^2}}} = {{....} \over {....}}\) (Cộng hai tử thức, giữ nguyên mẫu thức).

Lời giải chi tiết

\({{7x} \over {15{y^2}}} + {y \over {18xy}} = {{7x.6x} \over {15{y^2}.6x}} + {{y.5y} \over {18xy.5y}} = {{42xy} \over {90x{y^2}}} + {{5{y^2}} \over {90x{y^2}}} = {{42xy + 5{y^2}} \over {90x{y^2}}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí