B – Phần hình học

Bình chọn:
4.7 trên 86 phiếu
Bài tập 1 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 - Hình học

Giải bài tập Người ta muốn làm một cái nhà kho bằng tôn hình lăng trụ tứ giác đều có mái che là bốn hình chóp tứ giác đều với kích thước đã cho trên hình.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Bạn Mai làm một cái lồng đèn hình quả trám (xem hình bên) là hình ghép từ hai hình chóp tứ gaics đều có cạnh đáy 20 cm, khoảng cách giữa hai đỉnh của hình chóp là 30 cm. Tính thể tích của lồng đèn.

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH. Em hãy kể tên:

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hình khối sau đây có phải là hình lăng trụ đứng không ? Tính thể tích và diện tích toàn phần của khối.

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Bác Mai muốn may một cái lều cắm trại hình lăng trụ đứng bằng vải bạt như trong hình, với tất cả các cạnh đều bằng 1,6 m.

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là các tam giác vuông. Hãy kể tên:

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Mô hình nhà trong hình vẽ có phải là hình lăng trụ không ? Tính diện tích toàn phần và thể tích của mô hình.

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Em có thể tính thể tích của khối dưới đây bằng bao nhiêu cách ?

Xem lời giải

Các chương, bài khác