4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu