1. Biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu