Bài tập - Chủ đề 1 : Định lí Thales

Bình chọn:
3.9 trên 22 phiếu
Bài tập 1 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Hãy đo chiều dài và chiều rộng cái bàn học của em và tính tỉ số giữa hai kích thước này.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm x trong các hình dưới đây:

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hình vẽ sau, chứng minh MN // BC

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm x, y trong các hình vẽ sau:

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Quan sát các hình vẽ dưới đây, chỉ ra các cặp đường thẳng song song và chứng minh điều ấy:

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Chứng minh rằng: OA.OD = OB.OC.

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hình thang ABCD (AB // CD). Đường thẳng song song với AB cắt AD, BD, AC và BC theo thứ tự tại các điểm M, N, P, Q. Chứng minh rằng MN = PQ.

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm x trong hình vẽ sau:

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có AD là phân giac (D thuộc BC). Biết AB = 4, AC = 8, BC = 6. Tính DB và DC.

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tam giác ABC có AB = 6 cm, AC = 8 cm, BC = 10 cm. Đường phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại A.

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tam giác ABC có AB = 15, AC = 20, BC = 25. Đường phân giác của góc BAC cắt BC tại D. Qua D vẽ DE // AB (D thuộc AC).

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 cm, AC = 4 cm. Đường phân giác cảu góc A cắt BC tại D.

Xem lời giải