Bài tập 2 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2


Giải bài tập Tìm x trong các hình dưới đây:

Đề bài

Tìm x trong các hình dưới đây:

Lời giải chi tiết

• Xét ∆ABC có MN//BC

\( \Rightarrow \dfrac{{AM}}{{BM}} = \dfrac{{AN}}{{NC}}\) (Định lí Thales)

Mà AM = x, BM = 2, AN = 4,5, NC = 3

Nên \(\dfrac{x}{2} = \dfrac{{4,5}}{3} \Rightarrow x = \dfrac{{2.4,5}}{3} = 3 \Rightarrow x = 3\)

• Xét ∆DEF có \(AB//DE \Rightarrow \dfrac{{FB}}{{FE}} = \dfrac{{FA}}{{FD}}\) (Định lí Thales)

Mà \(FE=x; FB = 2,4; FA = 3;\)\(\, FD = FA+AD= 3+6=9\)

Nên\(\dfrac{{2,4}}{x} = \dfrac{3}{9} \Rightarrow x = \dfrac{{2,4.9}}{3} = 7,2\)

\(\Leftrightarrow x = 7,2\)

• Ta có \(DE \bot PM(gt)\) và \(MN \bot PM(gt)\) \( \Rightarrow DE//MN\)

Xét ∆PMN có DE//MN \( \Rightarrow \dfrac{{MD}}{{MP}} = \dfrac{{NE}}{{NP}}\) (Định lí Thales)

Mà \(MD = x; MP = 5; NE = 2,6;\)\(\, NP = NE + EP = 2,6 + 3,9 = 6,5\)

Nên \(\dfrac{x}{5} = \dfrac{{2,6}}{{6,5}} \Rightarrow \dfrac{{5.2,6}}{{6,5}} = 2 \Leftrightarrow x = 2\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài