1. Hình hộp chữ nhật

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Thử tài bạn trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Thử tài bạn trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Trong các hình sau, hình nào là hình không gian ?

Xem chi tiết

Hoạt động 1 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Hoạt động 1 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Các hình trong nhóm a) và nhóm b) có gì khác nhau ?

Xem chi tiết

Hoạt động 2 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Hoạt động 2 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Em hãy đếm xem hộp giấy đựng phấn có mặt. mỗi mặt là hình gì. Nhận xét tương tự khi quan sát viên gạch xây nhà.

Xem chi tiết

Bạn nào đúng trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bạn nào đúng trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Trong ba hình phẳng dưới đây, bạn Hùng nói chỉ có hình đầu tiên có thể xếp thành hình lập phương. Bạn Mai nói cả ba đều có thể xếp thành hình lập phương. Theo e bạn nào đúng ?

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Thử tài bạn trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy kể tên những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ. Biết DC = 5 cm, CB = 4 cm, BN = 3 cm (xem hình bên). Tính độ dài DP và CN.

Xem chi tiết

Hoạt động 3 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Hoạt động 3 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ chấm trong bảng sau :

Xem chi tiết

Hoạt động 4 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Hoạt động 4 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Quan sát kệ sách có khung là hình hộp chữ nhật trong hình bên. Em hãy cho biết :

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 101 (3) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Thử tài bạn trang 101 (3) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Trong hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, tìm mặt phẳng song song với (AA’D’D).

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 101 (2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Thử tài bạn trang 101 (2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm trên hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ các đường thẳng song song với mặt phẳng (ABCD). Cũng trên hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, quan sát (ABCD) và (A’B’C’D’) ta thấy :

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 101 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Thử tài bạn trang 101 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm các đường thẳng không song song trong hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.

Xem chi tiết

Hoạt động 5 trang 101 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Hoạt động 5 trang 101 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Quan sát hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Em hãy cho hiết :

Xem chi tiết

Hoạt động 6 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Hoạt động 6 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Theo em thì đường thẳng AB và AD hay không ? Hãy giải thích tại sao.

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Thử tài bạn trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm trên hình chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ ;

Xem chi tiếtHỏi bài