4. Hình chữ nhật

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 15 trang 120 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 15 trang 120 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Di tích thời nhà Lê trong thành Thăng Long: Con đường đi từ cổng Đoan Môn vào điện Kinh Thiên được lát đá vồ, mỗi viên đá có bề mặt là dạng hình chữ nhật được minh họa bởi hình 31.

Xem chi tiết

Hoạt động 16 trang 120 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 16 trang 120 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Từ tính chất hai đường chéo của hình thang cân và hình bình hành, hãy suy ra tính chất hai đường chéo của hình chữ nhật. Kiểm chứng lại bằng cách dừng thước đo (h.32)

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 121 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 121 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Hãy sử dụng ê ke để sau 3 lần đo có thể xác định khung cửa sổ ở hình 34a có phải là hình chữ nhật hay không?

Xem chi tiết

Hoạt động 17 trang 121 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 17 trang 121 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tứ giác ABCD có (h.33). Hãy điền vào chỗ trống (…) để chứng minh tứ giác đó là hình chữ nhật

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại B có I là trung điểm của AC.Tính độ dài BI, biết BA = 4, BC = 3.

Xem chi tiết

Hoạt động 18 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 18 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Cho tam giác ABC vuông tài A, O là trung điểm BC. Lấy trung điểm BC. Lấy điểm D đối xứng với điểm A qua O (h.35a). Chứng minh rằng tứ giác ABCD là hình chữ nhật.

Xem chi tiếtHỏi bài