Chủ đề 2 : Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bình chọn:
4.6 trên 66 phiếu
Hoạt động 1 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Điền vào ô trống để hoàn thành các phát biểu sau:

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là x (m), chiều dài hơn chiều rộng 30 m. Hãy viết biểu thức với biến x biểu thị:

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Năm nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Gọi tuổi con là x. Hãy biểu thị biến x:

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Điền vào khoảng trống để hoàn thành bào toán sau.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải bài toán trên bằng cách chọn x là thời gian đi.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành các bài giải sau:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 31 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Em hãy lập bảng và lập phương trình bài toán cổ sau:

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 32 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Nếu cạnh của hình vuông tăng thêm 7cm thì diện tích hình vuông tăng 1771cm2. Hỏi cạnh của hình vuông ban đầu là bao nhiêu ?

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 32 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Một người mua 16 con vừa gà vừa và thỏ. Cả gà và thỏ có 44 chân. Hỏi người ấy mua bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ ?

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 32 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Một ghe máy chạy trên dòng sông với vận tốc 12 km/h khi dòng nước đứng yên. Ghe khởi hành lúc 8 giờ ngược dòng chảy, vận tốc nước chảy là 3 km/h. Hỏi ghe này phải đi ngược dòng bao nhiêu ki lô mét để quay về điểm khởi hành lúc 10 giờ.

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 32 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Chu vi hình chữ nhật là 278 m, chiều dài lớn hơn chiều rộng 1 m. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 32 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Điểm kiểm tra môn Tiếng Anh của một tổ học tập được cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 32 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Bà Năm mua hai món hàng và phải trả 480 nghìn đồng, trong đó đã tính cả 40 nghìn đồng là thuế gái trị gia tăng (VAT).

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 32 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Ông Ba đầu tư một nửa số tiền của mình vào một công ty trồng rau sạch và được trả 10% lãi mỗi năm,

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 32 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục. Nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số ấy thì được một số mới lớn hơn số ban đầu là 370. Tìm số ban đầu.

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 32 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên trái và một chữ số 2 vào bên phải số đó thì ta được một số lớn gấp 153 lần số ban đầu.

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 32 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cần bao nhiêu gram dung dịch axit 5% trộn với 200 gram dung dịch axit 10% cùng loại để được dung dịch axit 8%.

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 32 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Điểm kiểm tra môn Toán của một lớp được cho trong bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 32 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48 km/h. Nhưng sau khi đi được một giờ với vận tốc ấy, ô tô bị tàu hỏa chắn đường trong 10 phút.

Xem lời giải

Bài tập 13 trang 32 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Bà Ba gửi tiết kiệm x nghìn đồng với lãi suất mỗi tháng là 0,4% và lãi tháng này được tính gộp vào vốn cho tháng sau.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất