6. Diện tích hình thoi

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu