Chủ đề 4 : Hình chóp đều

Bình chọn:
4.8 trên 76 phiếu
Hoạt động 1 trang 115 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Quan sát các hình không gian trên đây, em hãy cho biết:

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Một hình chóp đều.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Quan sát các hình chóp sau và điền vào chỗ trống trong bảng:

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hình vuông ABCD có tâm O, vẽ đoạn OS vuông góc với mặt phẳng ABCD. EM hãy so sánh độ dài các cạnh bên SA, AB, SC và CSD của hình chóp S.ABCD.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Đặt tên các đỉnh và gọi tên hình chóp cụt trên:

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, vẽ mặt phẳng (A’B’C’D’) đi qua trung điểm của các cạnh bên. Theo em hai mặt phẳng (ABCD) và (A’B’C’D’) có song song với nhau hay không ?

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hình bên được ghép bởi một hình vuông và bốn tam giác cân bằng nhau với kích thước đã cho trên hình.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hình chóp lục giác đều có cạnh đáy bằng a và trung đoạn là d. Tính:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Ngôi sai trong hình gồm một ngũ giác đều có diện tích 30 cm2 và 5 tam giác cân mỗi tam giác có diện tích 20 cm2. Em hãy xếp ngôi sao thành một hình chóp. Hãy gọi tên và tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình chóp đó.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Bạn Lan làm thí nghiệm sau:

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 120 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Điều gì sẽ xảy ra khi một khối chóp giữ nguyên đáy và tăng chiều cao gấp hai lần ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 120 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tính thể tích khối chóp tam giác ở hình bên.

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy cắt hình sau, bôi hồ vào phần mép gấp hình thang, gấp và dán lại để được một hình chóp. Hãy đặt và gọi tên hình chóp đó.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tính diện tích xung quanh của các hình chóp tứ giác đều sau đây:

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tính thể tích của một hình chóp tam giác đều, biết chiều cao của hình chóp là 8 cm, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đáy bằng 12 cm.

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tam giác đều lớn có cạnh là 8 cm. Khi gấp tam giác theo đường có gạch chấm, em có thể tạo thành hình chóp được không ? Tính diện tích toàn phần hình chóp đó ?

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Trong các hình sau, hình nào có thể gấp được thành hình chóp tứ giác đều ?

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các hình chóp đều với kích thước đã cho trên hình sau đây:

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Bác Lan muốn may một cái lều cắm trại bằng vải bạt cói dạng hình chóp tứ giác đều với kích thước đã cho trên hình. Em hãy cho biết:

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tính diện tích toàn phần của hình chóp tứ giác đều có cạnh bên dài 20 cm và cạnh đáy dài 10 cm.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất