Chủ đề 3: Phép chia đa thức

Bình chọn:
4.7 trên 71 phiếu
Hoạt động 1 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 1 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Áp dụng phép chia hai lũy thừa cùng cơ số, hãy thực hiện các phép tính sau:

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính:

Xem chi tiết

Bạn nào đúng trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bạn nào đúng trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập An thực hiện phép chia đơn thức

Xem chi tiết

Hoạt động 2 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 2 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Điền số hoặc biến thích hợp vào chỗ trống (…) để thực hiện phép chia.

Xem chi tiết

Hoạt động 3 trang 41 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 3 trang 41 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Một nhóm gồm 8 học sinh đi tham quan khu du lịch Suối Tiên (TP.HCM). Tổng số tiền vé vào cổng là x (đồng). Các bạn còn phải trả chung một số tiền gửi xe là 24000 đồng. Như vậy tổng số tiền cả nhóm phải trả là (x + 24000) đồng. Hỏi mỗi bạn phải trả bao nhiêu tiền tính theo x?

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính:

Xem chi tiết

Bạn nào đúng trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bạn nào đúng trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Khi thực hiện phép chia Bạn Duy đã thực hiện như sau:

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 43 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 43 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Kiểm tra lại xem

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 43(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 43(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm a để đa thức chia hết cho đa thức .

Xem chi tiết

Bài 1 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 1 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép chia:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 2 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép chia:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 3 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép chia:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 4 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm tính chia:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 5 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Áp dụng hằng đẳng thức để làm phép chia:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 6 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm dư R trong phép chia đa thức A cho đa thức B rồi viết dưới dạng

Xem chi tiết

Bài 7 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 7 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm a sao cho đa thức A chia hết cho đa thức B:

Xem chi tiết

Luyện tập 1 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 1 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính:

Xem chi tiết

Luyện tập 2 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 2 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Làm tính chia:

Xem chi tiết

Luyện tập 3 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 3 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện tính chia:

Xem chi tiết

Luyện tập 4 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 4 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm n để phép chia sau là phép chia hết:

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài