Luyện tập 2 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Làm tính chia:

Đề bài

Làm tính chia:

a) \(( - {x^2} + 6{x^3} - 26x + 21):(2x - 3)\)

b) \(( - 3{x^3} + 5{x^2} - 9x + 15):(5 - 3x)\) ;

c) \(({x^4} + 2{x^2} - x + 5):({x^2} - x + 1)\) ;

d) \((17{x^2} - 6{x^4} + 5{x^3} - 23x + 7):(7 - 3{x^2} - 2x)\).

Lời giải chi tiết

a)

Vậy \(\left( {6{x^3} - {x^2} - 26x + 12} \right):\left( {2x - 3} \right) = 3{x^2} + 4x - 7\)

b)

Vậy \(\left( { - 3{x^3} + 5{x^2} - 9x + 15} \right):\left( {5 - 3x} \right) = {x^2} + 3\)

c)

Vậy \(\left( {{x^4} + 2{x^2} - x + 5} \right):\left( {{x^2} - x + 1} \right) = {x^2} + x + 2\) (dư 3)

d)

Vậy \(\left( {17{x^2} - 6{x^4} + 5{x^3} - 23x + 7} \right):\left( {7 - 3{x^2} - 2x} \right) = 2{x^2} - 3x + 1\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí