Bài tập - Chủ đề 4 : Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bình chọn:
4.7 trên 110 phiếu
Bài tập 1 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập x = 2 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây:

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Biểu diễn trên trục số tập nghiệm của các bất phương trình sau:

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy nêu một bất phương trình có tập nghiệm được biểu diễn trên trục số như các hình sau đây:

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các bất phương trình sau:

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải và biểu diễn tập nghiệm trên trục số các bất phương trình sau:

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các bất phương trình sau:

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các bất phương trình sau:

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hùng tham dự một kì thi gồm hai môn. Điểm thi của môn thứ nhất lá 6. Muốn vượt qua kì thi thì điểm trung bình của hai môn ít nhất là 11. Hỏi số điểm ít nhất của môn thi thứ hai mà Hùng phải có để đạt yêu cầu ?

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Trong một buổi sinh hoạt ngoài trời, ban điều hành lớp muốn mua bánh pizza loại giá 200000 đồng một cái. Chi phí tối đa để mua bánh là 850000 đồng. Hỏi ban điều hành lớp mua được nhiều nhất mấy cái bánh như thế ?

Xem lời giải

Bài tập 13 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Rút gọn biểu thức:

Xem lời giải

Bài tập 14 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Rút gọn biểu thức:

Xem lời giải

Bài tập 15 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài tập 16 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài tập 17 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Một công ty sản xuất vải thiều đóng hộp loại 500 g. Quy định công ty cho phép có sai số tối đa về khối lượng khi đóng hộp là 5 g. Hãy lập phương trình và tìm khối lượng tối thiểu cho phép của hộp vải thiều khi xuất xưởng.

Xem lời giải