ÔN TẬP CUỐI NĂM - TÀI LIỆU DẠY-HỌC TOÁN 8

Bình chọn:
4.7 trên 83 phiếu
Bài tập 1 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Năm ngoái, tổng số dân cảu hai tỉnh A và B là 4 triệu người. Năm nay, dân số của tỉnh A tăng thêm 1,1%, còn dân số của tỉnh B tăng thêm 1,2%. Tuy vậy, số dân của tỉnh A năm nay vẫn nhiều hơn tỉnh B là 807200 người.

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 - Hình học

Giải bài tập Người ta muốn làm một cái nhà kho bằng tôn hình lăng trụ tứ giác đều có mái che là bốn hình chóp tứ giác đều với kích thước đã cho trên hình.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tính số điện (kWh) đã sử dụng.

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục. Nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số ấy thì được một số mới lớn hơn số ban đầu là 370. Tìm số ban đầu.

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên trái và một chữ số 2 vào bên phải số đó thì ta được một số lớn gấp 153 lần số ban đầu.

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các bất phương trình:

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Một xí nghiệp sản xuất trà xanh đóng gói. Với loại gói có khối lượng 500 g, xí nghiệp cho phép có sai số tối đa là 6 g. Tìm khối lượng tối đa và khối lượng tối thiểu của các gói trà khi xuất xưởng.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Bạn Mai làm một cái lồng đèn hình quả trám (xem hình bên) là hình ghép từ hai hình chóp tứ gaics đều có cạnh đáy 20 cm, khoảng cách giữa hai đỉnh của hình chóp là 30 cm. Tính thể tích của lồng đèn.

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH. Em hãy kể tên:

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hình khối sau đây có phải là hình lăng trụ đứng không ? Tính thể tích và diện tích toàn phần của khối.

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Bác Mai muốn may một cái lều cắm trại hình lăng trụ đứng bằng vải bạt như trong hình, với tất cả các cạnh đều bằng 1,6 m.

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là các tam giác vuông. Hãy kể tên:

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Mô hình nhà trong hình vẽ có phải là hình lăng trụ không ? Tính diện tích toàn phần và thể tích của mô hình.

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Em có thể tính thể tích của khối dưới đây bằng bao nhiêu cách ?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất