1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu