Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn

Bình chọn:
4.5 trên 33 phiếu
Thử tài bạn trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy chỉ ra ẩn của mỗi phương trình sau :

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Một công ti đã tài trợ áo phao cho học sinh hai xã A và B ở vùng lũ lụt miền Trung. Số áo phao học sinh xã A nhận nhiều hơn xã B là 42 cái. Gọi x là số áo phao xã A nhận được.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Gọi khối lượng của mỗi hộp là x. Giả sử rằng mỗi viên bi nặng 100 gam. Quan sát hình vẽ bên hoàn thành hệ thức liên hệ giữa khối lượng vật của hai đầu cân:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào ô trống :

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy chỉ nghiệm của mỗi phương trình sau :

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Quan sát phương trình hai bạn Lan và Lâm có nhận xét sau :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ trống :

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm nghiệm của hai phương trình sau :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 13(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn ?

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Thầy giáo hỏi hai phương trình x = 2 và có tương đương với nhau không ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy cho biết các cặp phương trình sau có tương đương với nhau không ?

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Gọi x (kg) là cân nặng của bé, mẹ cân nặng 52 kg. Biết cả hai mẹ con cân nặng 67 kg. Hãy điền vào ô trống hệ thức liên hệ giữa cân nặng của hai mẹ con sau :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 14 (2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình :

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào ô trống đẻ giải bài toán tìm x sau :

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm x biết

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải phương trình

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Điền vào chỗ chấm :

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Điền vào chỗ chấm để hoàn thành bài giải.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất