Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn

Bình chọn:
4.5 trên 32 phiếu
Bạn nào đúng trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bạn nào đúng trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Thầy giáo ra đề toán : Giải phương trình (nêu rõ các bước giải)

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 17(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Thử tài bạn trang 17(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm tập nghiệm của các phương trình sau:

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Thử tài bạn trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải phương trình

Xem chi tiết
Hoạt động 11 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Hoạt động 11 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy giải các phương trình sau :

Xem chi tiết
Bạn nào đúng trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bạn nào đúng trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Thầy giáo hỏi :

Xem chi tiết
Thử tại bạn trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Thử tại bạn trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải phương trình

Xem chi tiết
Hoạt động 12 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Hoạt động 12 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Cho phương trình

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Thử tài bạn trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau :

Xem chi tiết
Bạn nào đúng trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bạn nào đúng trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải phương trình

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Thử tài bạn trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải phương trình

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 1 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Gọi x là khối lượng của mỗi viên bi, viết hệ thức liên hệ giữa khối lượng của các vật ở đĩa cân sau :

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 2 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy xét xem x = -2 là nghiệm của phương trình nào sau đây :

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 3 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giá trị nào sau đây là nghiệm của phương trình

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 4 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm tập nghiệm của các phương trình sau :

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 5 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Xét xem phương trình nào sau đây có nghiệm x = 1.

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 6 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Xét xem cặp phương trình nào sau đây là tương đương:

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 7 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các phương trình sau:

Xem chi tiết
Bài tập 8 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 8 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình (nêu quy tắc sử dụng):

Xem chi tiết
Bài tập 9 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 9 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình:

Xem chi tiết
Bài tập 10 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 10 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình sau, viết số gần đúng của mỗi nghiệm ở dạng số thập phân bằng cách làm tròn đến hàng phần trăm:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài