Bài tập 10 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Giải các phương trình sau, viết số gần đúng của mỗi nghiệm ở dạng số thập phân bằng cách làm tròn đến hàng phần trăm:

Đề bài

Giải các phương trình sau, viết số gần đúng của mỗi nghiệm ở dạng số thập phân bằng cách làm tròn đến hàng phần trăm:

a) \(5x - 13 = 0\)

b) \(18 + 7x = 0\)

c) \(12 - 5x = 2x - 3\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\;5x - 13 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 5x = 13  \cr  &  \Leftrightarrow x = 13:5\cr& \Leftrightarrow x \approx 2,60 \cr} \)

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là \(x \approx 2,60\)

\(\eqalign{  & b)\;18 + 7x = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 7x =  - 18  \cr  &  \Leftrightarrow x =  - 18:7\cr& \Leftrightarrow x \approx  - 2,57 \cr} \)

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là \(x \approx  - 2,57\)

\(\eqalign{  & c)\;12 - 5x = 2x - 3  \cr  &  \Leftrightarrow  - 5x - 2x =  - 3 - 12  \cr  &  \Leftrightarrow  - 7x =  - 15  \cr  &  \Leftrightarrow x =  - 15:( - 7)\cr& \Leftrightarrow x \approx 2,14 \cr} \)

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là \(x \approx 2,14\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu