Bài tập 12 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2


Giải bài tập Giải phương trình

Đề bài

\(\eqalign{  & a)\,\,{{y - 3} \over 2} = {1 \over 4}  \cr  & b)\,\,{{y + 5} \over 3} = 7  \cr  & c)\,\,8 - {{x - 2} \over 2} = {x \over 4}  \cr  & d)\,\,{{x - 2} \over 2} - {{x - 3} \over 4} = {7 \over 4}  \cr  & e)\,\,{{y - 3} \over 3} - {{y - 2} \over 2} =  - 1 \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,{{y - 3} \over 2} = {1 \over 4}  \cr  &  \Leftrightarrow {{2(y - 3)} \over 4} = {1 \over 4}  \cr  &  \Leftrightarrow 2y - 6 = 1  \cr  &  \Leftrightarrow 2y = 1 + 6\cr& \Leftrightarrow 2y = 7\cr& \Leftrightarrow y = {7 \over 2} \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \left\{ {{7 \over 2}} \right\}\)

\(\eqalign{  & b)\,{{y + 5} \over 3} = 7  \cr  &  \Leftrightarrow {{y + 5} \over 3} = {{21} \over 3}  \cr  &  \Leftrightarrow y + 5 = 21  \cr  &  \Leftrightarrow y = 21 - 5\cr& \Leftrightarrow y = 16 \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \{16\}\)

\(\eqalign{  & c)\,8 - {{x - 2} \over 2} = {x \over 4}  \cr  &  \Leftrightarrow {{32} \over 4} - {{2(x - 2)} \over 4} = {x \over 4}  \cr  &  \Leftrightarrow 32 - 2x + 4 = x  \cr  &  \Leftrightarrow  - 2x + 36 = x  \cr  &  \Leftrightarrow  - 2x - x =  - 36  \cr  &  \Leftrightarrow  - 3x =  - 36 \cr&\Leftrightarrow x = 12 \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \{12\}\)

\(\eqalign{  & d)\,{{x - 2} \over 2} - {{x - 3} \over 4} = {7 \over 4}  \cr  &  \Leftrightarrow {{2(x - 2)} \over 4} - {{x - 3} \over 4} = {7 \over 4}  \cr  &  \Leftrightarrow 2x - 4 - x + 3 = 7  \cr  &  \Leftrightarrow x - 1 = 7  \cr  &  \Leftrightarrow x = 7 + 1\cr& \Leftrightarrow x = 8 \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \{8\}\)

\(\eqalign{  & e)\,{{y - 3} \over 3} - {{y - 2} \over 2} =  - 1  \cr  &  \Leftrightarrow {{2(y - 3)} \over 6} - {{3(y - 2)} \over 6} = {{ - 6} \over 6}  \cr  &  \Leftrightarrow 2y - 6 - 3y + 6 =  - 6  \cr  &  \Leftrightarrow  - y =  - 6 \cr& \Leftrightarrow y = 6 \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \{6\}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài