Bài tập 4 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Tìm tập nghiệm của các phương trình sau :

Đề bài

Tìm tập nghiệm của các phương trình sau :

a) \(x + 2 = 2x + 3\) ;

b) \({x^2} = 121\);

c) \({x^2} - 1 = \left( {x + 1} \right)\left( {x - 1} \right)\) ;

d) \(x + 5 = x - 5\) ;

e) \({x^2} =  - 1\) .

Lời giải chi tiết

a) Phương trình \(x + 2 = 2x + 3\) có tập nghiệm là \(S = \left\{ { - 1} \right\}\)

b) Phương trình \({x^2} = 121\) có tập nghiệm là \(S = \left\{ { - 11;11} \right\}\)

c) Phương trình \({x^2} - 1 = \left( {x + 1} \right)\left( {x - 1} \right)\) có tập nghiệm là S = R

d) Phương trình \(x + 5 = x - 5\) có tập nghiệm là \(S = \emptyset \)

e) Phương trình \({x^2} =  - 1\) có tập nghiệm là \(S = \emptyset \)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu