3. Đối xứng tâm

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 10 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Ở hình 20, dùng thước chia khoảng đo độ dài OA, OB. Nếu nhận xét.

Xem lời giải

Hoạt động 11 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho điểm O và điểm A. Hãy vẽ điểm A’ sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng AA’.

Xem lời giải

Hoạt động 12 trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Ở hình 22, O là trung điểm của đoạn thẳng AA’. Nối BB’, CC’. Nhận xét về vị trí của điểm O đối với BB’ và CC’.

Xem lời giải

Hoạt động 13 trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho điểm O và đoạn thẳng AB (h.23). Vẽ điểm A’ đối xứng với A qua O.

Xem lời giải

Hoạt động 14 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành ABCD (h.27). Tìm điểm đối xứng với mỗi cạnh của hình bình hành qua điểm O.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Các chữ cái in hoa như H và Z là hình có tâm đối xứng (h.29a và h.29b). Hãy tìm thêm một vài chữ cái in hoa khác có tâm đối xứng.

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Theo em, bạn nào đúng ?

Xem lời giải