Chủ đề 2 : Hình bình hành – Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình vuông

Bình chọn:
4.8 trên 98 phiếu
Hoạt động 1 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 1 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Đo dộ dài MA, MB ở hình 1. Dự đoán xem đường thẳng d có là đường trung trực của đoạn thẳng AB không ?

Xem chi tiết

Hoạt động 2 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 2 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho đường thẳng d và một điểm A không thuộc d. Hãy vẽ điểm A’ sao cho d là đường trung trực của đoạn thẳng AA’.

Xem chi tiết

Hoạt động 3 trang 109 Tài liệu day – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 3 trang 109 Tài liệu day – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho đường thẳng d và đoạn thẳng AB (h.3), Vẽ điểm A’ đối xứng với A qua d. Lấy điểm C thuộc đoạn AB. Vẽ điểm C’ đối xứng với C qua d. Dừng thước để kiểm chứng rằng C’ thuộc đoạn thẳng A’B’.

Xem chi tiết

Hoạt động 4 trang 110 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 4 trang 110 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 5, hãy điền vào chỗ trống (…)

Xem chi tiết

Hoạt động 5 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 5 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Em hãy vẽ trục đối xứng hình chụp con chuồn chuồn ở hình 7.

Xem chi tiết

Hoạt động 6 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 6 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A có đường cao AH (h.8). Tìm hình đối xứng với mỗi cạnh của tam giác ABC qua AH.

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Mỗi hình sau có bao nhiều trục đối xứng ?

Xem chi tiết

Hoạt động 7 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 7 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hình 13b là hình ảnh của một thước vẽ truyền dùng để phóng to hay thu nhỏ một hình vẽ có sẵn.

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 114 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 114 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Hãy tìm tiếp hai hình bình hành ở hình 14.

Xem chi tiết

Bạn nào đúng trang 114 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bạn nào đúng trang 114 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Theo em bạn nào đúng ?

Xem chi tiết

Hoạt động 8 trang 114 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 8 trang 114 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Điền vào chỗ trống để chứng mình trong hình bình hành các cạnh đối bằng nhau, các góc đối bằng nhau và hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Xem chi tiết

Hoạt động 9 trang 115 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 9 trang 115 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Quan sát tứ giác ABCD trong hình 18, hã điền vào chỗ trống (…) để chứng minh AB//CD và AD//BC. Từ đó, suy ra tứ giác ABCD là hình bình hành.

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Trong các tứ giác ở hình 19, tứ giác nào là hình bình hành?

Xem chi tiết

Hoạt động 10 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 10 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Ở hình 20, dùng thước chia khoảng đo độ dài OA, OB. Nếu nhận xét.

Xem chi tiết

Hoạt động 11 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 11 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho điểm O và điểm A. Hãy vẽ điểm A’ sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng AA’.

Xem chi tiết

Hoạt động 12 trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 12 trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Ở hình 22, O là trung điểm của đoạn thẳng AA’. Nối BB’, CC’. Nhận xét về vị trí của điểm O đối với BB’ và CC’.

Xem chi tiết

Hoạt động 13 trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 13 trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho điểm O và đoạn thẳng AB (h.23). Vẽ điểm A’ đối xứng với A qua O.

Xem chi tiết

Hoạt động 14 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 14 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành ABCD (h.27). Tìm điểm đối xứng với mỗi cạnh của hình bình hành qua điểm O.

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Các chữ cái in hoa như H và Z là hình có tâm đối xứng (h.29a và h.29b). Hãy tìm thêm một vài chữ cái in hoa khác có tâm đối xứng.

Xem chi tiết

Bạn nào đúng trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bạn nào đúng trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Theo em, bạn nào đúng ?

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất



Hỏi bài